a Hageni Távegyetem =

FernUniversität in Hagen

a Hageni Távegyetem

  • Németország legnagyobb egyeteme
  • 1974 óta működik
  • Magyarországon 30 éve van jelen
  • német nyelvű alap-, mester- és továbbképzéseket kínál öt karon, távoktatásban

= FernUni-
versität
in Hagen

rugalmas

a képzési rendszer, a tanulás helye, módja és ideje

a képzési rendszer,
a tanulás helye,
módja és ideje

pandémiakonform távoktatás

pandémia-
konform távoktatás

változatlanul végezhető bárhonnan, akár home office-ból is

változatlanul végez-
hető bárhonnan, akár home office-ból is

munkával összeegyeztethető

munkával összeegyez-
tethető

nincsenek rendszeres szabadnapok, amikor pótolni kell a munkatársat, a nap bármely szakában lehet szánni időt a tanulásra

nincsenek rendszeres szabadnapok, amikor pótolni kell a munka-
társat, a nap bármely szakában lehet szánni időt a tanulásra

német nyelvű oktatás

révén a szaknyelv folyamatos szóbeli és írásbeli gyakorlása

egyetemi szintű

minőség mind az alap- és mesterszakokon,
mind a továbbképzéseken

minőség mind az alap- és mesterszakokon,
mind a tovább-
képzéseken

szaknyelv + szaktudás + soft skillek

mélyíthető a már meglévő tudás, vagy új szakma szerezhető, miközben a távtanulás sajátosságai miatt  a soft skillek fejlődnek: idegen nyelvű kommunikáció, kollaboráció, időgazdálkodás és önszervezés

mélyíthető a már meglévő tudás, vagy új szakma szerezhető, miközben a távtanulás sajátosságai miatt
a soft skillek fejlődnek: idegen nyelvű kommunikáció, kollaboráció, időgazdálkodás és önszervezés

loyalty és talent
programba illeszthető