Politikatudomány, közigazgatás vagy szociológia alapszakos végzettség a Hageni Távegyetemen

Szerezd meg első diplomád egy német egyetemen, Magyarországról!

Azért akadt meg a szemed a Hageni Távegyetem Politikatudomány, közigazgatás és szociológia alapszakán, mert

érdekel a politikatudomány, a közigazgatás vagy a szociológia?

szívesen szereznél érettségi után politikatudomány, szociológia vagy közigazgatás szakirányú végzettséget?

szívesen tanulnál egy német egyetemen egy magyarországi egyetem mellett is?

szívesen tanulnál német nyelven és szereznél német diplomát a végén?

Jó helyen jársz!

A Hageni Távegyetem (FernUniversität in Hagen) pont azért jött létre, hogy mindezt lehetővé tegye!

A Hageni Távegyetem (FernUniversität in Hagen) a német felsőoktatás első és egyetlen állami távegyeteme, amely 1974 óta működik és kínál ma alap- és mesterképzéseket, valamint személyre szabott továbbképzéseket távoktatásban. Jelenleg világszerte 73.000 hallgatója van.

Bár az egyetem székhelye Hagen Észak-Rajna-Vesztfália tartományában van, a képzései a világon bárhonnan végezhetők.

Magyarországon az egyetem több mint 2 éve van jelen, és azóta hallgatók százai szereztek elismert német egyetemi végzettséget a Hageni Távegyetemen távoktatás keretében.

A Politikatudomány, közigazgatás, szociológia alapszak felépítése

A képzés célja

A Politikatudomány, közigazgatás, szociológia alapszak célja hogy áttekintést adjon a társadalom működéséről, a társadalomra ható változásokról és szereplőiről. A cél olyan szakemberek képzése, akik végzettségük után képesek egy társadalmi probléma vagy kérdés esetén a releváns szereplők azonosítására, a tanultak alapján a probléma kontextusban való elemzésére és megoldási javaslatok kidolgozására és azok átültetésére a gyakorlatban. A  szakosodástól függően a vizsgált szereplők lehetnek társadalmi vagy politikai entitások, mind lokális, regionális vagy nemzetközi viszonylatban. A szak interdiszciplináris jellegéből adódóan a hallgatók betekintést nyernek mindhárom területbe, ugyanakkor a szakosodás lehetőséget ad egy választott területen való elmélyülésre is. Mivel a hallgatók több területen is jártasságot szereznek, és így alkalmasak olyan pozíciók betöltésére is, ahol több terület ismeretére is szükség van. A képzés összesen 11 modulból (tárgy) áll, és 2 részre oszlik. Elsőként a hallgató 4 kötelező alapozó tárgyat végez el, ezután következik a szakosodás. Itt a hallgató az általa választott területen végez el 5 kötelező tárgyat, majd a másik két diszciplínából választ még kettő szabadon szabadon választható tárgyat.

Kötelező alapozó modulok

 • Modul B1: Einführung in den Studiengang
 • Modul B2: Grundstrukturen der Politik
 • Modul B3: Grundstrukturen der Verwaltung
 • Modul B4: Grundstrukturen der Gesellschaft
 • Modul M1: Quantitative Methoden der Sozialwissenschaften

Politikatudomány szakosodás

4 tárgy választható az 5-ből:

 • Modul P1 – Analyse und Theorien internationaler Beziehungen
 • Modul P2 – Demokratisches Regieren im Vergleich
 • Modul P3 – Konflikt und Kooperation in den internationalen Beziehungen
 • Modul VP1 – Staat und Politik im Mehrebenensystem
 • Modul VP2 – Politikfeldanalyse

Közigazgatás szakosodás

Választható modul 1. (1 a 2-ből):

 • Modul V1 – Verwaltung und Partizipation
 • Modul V4 – Gender in der Verwaltung

Választható modul 2. (1 a 2-ből):

 • Modul VP1 –  Staat und Politik im Mehrebenensystem
 • Modul VS1 –  Organisation

Választható modul 3-4. (2 a 3-ból):

Modul V2  – Politik und Verwaltung im internationalen Vergleich

Modul V3  – Europäische Verwaltung

Modul VP2 – Politikfeldanalyse

Szociológia szakosodás

Kötelező modulok  (3 tárgy)
Modul M2 – Soziologisch forschen mit Beobachtungen, Interviews und Dokumenten

Modul S1 – Soziologische Theorien

Modul VS1 – Organisation

Választható modul (1 tárgy a 4-ből):

Modul S2 – Gesellschaft im Wandel

Modul S3 – Mikrosoziologie: Strukturen und Prozesse der Familie, Verwandtschaft und Gemeinschaft

Modul S4 – Die Arbeitswelt im Umbruch

Modul S5 – Klassische Perspektiven auf die moderne Gesellschaft

A képzés lezárása

A tárgyak sikeres elvégzése után a képzés lezárásaként szakdolgozatot kell írni, amit a hallgató a választott szakosodástól függően vagy a politikatudomány, vagy a közigazgatás vagy a szociológia területén írja. A szakdolgozat követelményei hasonlóak a Magyarországi és egyéb európai egyetemeken elvárt követelményekkel.

A képzést sikeresen elvégzők “BSc. in Wirtschaftsinformatik” névvel általános gazdaságinformatika oklevelet kapnak kézhez.

Milyen elhelyezkedési lehetőségeket kínál
a Politikatudomány, közigazgatás, szociológia alapszak?

A Politikatudomány, közigazgatás, szociológia alapszak rengeteg lehetőséget rejt magában – a konkrét elhelyezkedési lehetőség nagyban függ az érdeklődési körtől és az egyéni elképzelésektől, valamint a kiválasztott szakiránytól is. A szak interdiszciplináris jellegéből adódóan a szak ötvözi a politikatudomány, a közigazgatás és a szociológia elemeit is, így a végzettek alkalmasak arra, hogy mindezeken a területeken elhelyezkedjenek, illetve kifejezetten olyan pozíciókban dolgozzanak, ahol mindezek keresztmetszetére van szükség. A lehetséges elhelyezkedési területek között vannak: pártok, szakszervezetek, közigazgatás szervei (a lokálistól kezdve egészen a nemzetközi szintekig), kulturális intézmények, a média, de akár cégek, non-profit szervezetek és alapítványok is.

Mit kínál a Hageni Távegyetem?

 • Piacképes végzettséget

  Mind a magyar, mind a németnyelvű munkaerőpiacokon elismert diploma.

 • Akkreditált képzéseket

  Az egyetem minden képzése a Bologna rendszerbe illeszkedik, és az Európa-szerte elfogadott kreditrendszerben működik.

 • Személyre szabott továbbképzést

  Minden hallgató egyénileg dönti el, hogy szociológiára, politikatudományra vagy közigazgatásra szakosodik.

 • Térben és időben rugalmas távoktatást

  Az egyetem alkalmazkodik hozzád, nem fordítva – te osztod be az idődet, és ott és akkor tanulsz, amikor és ahol csak akarsz.

 • Magyar felsőoktatási intézmény mellett is végezhető képzéseket

  Az eltérő vizsgaidőszak miatt nincs ütközés, ráadásul az ösztöndíj a magyar államilag támogatott félévekbe sem számít bele.

 • Ösztöndíjjal térítésmentes képzést

  Sikeres ösztöndíjpályázattal a képzés teljesen költségmentesen is elvégezhető.

Hogyan működik a távoktatás a Hageni Távegyetemen?

A Blended Learning koncepció három fontos elemből tevődik össze:

Miben más a távoktatás a Hageni Távegyetemen
a klasszikus képzésekhez képest?

6 pontban megmutatjuk, miért tudod sokkal egyszerűbben beilleszteni az életedbe, mint bármelyik másik képzést!

A Hageni Távegyetem képzéseinek költsége

A Hageni Távegyetemen nincs fix szemeszterköltség (nincs költségtérítés),
csak a tananyagot kell megvásárolni. Egy tananyag (modul) ára 160 euró (kb. 51.000 Ft).

HA FÉLÉVENTE EGY MODULT (TÁRGYAT) VESZEL FEL

Az első félévnél kezdésnek mindenkinek egy modult szoktunk javasolni.

1 modul x 160 euró/ modul = 160 euró

Ezen kívül csak egy félévi 11 eurós diákszervezeti-hozzájárulás költsége van, így az egész félévi költséged:

160 euró + 11 euró, vagyis:

 171 euró

(kb. 55.000 Ft)

HA FÉLÉVENTE KÉT MODULT (TÁRGYAT) VESZEL FEL

A legtöbb hallgató munka, család, másik egyetem, egyéb elfoglaltságok mellett félévente legfeljebb két modult vesz fel és teljesít sikeresen.

2 modul x 160 euró/ modul = 320 euró

Ezen kívül csak egy félévi 11 eurós diákszervezeti-hozzájárulás költsége van, így az egész félévi költséged:

320 euró + 11 euró, vagyis:

 331 euró

(kb. 100.000 Ft)

Ez a képzés nem azon fog múlni, hogy ki tudod-e fizetni.

Jogosult vagy ösztöndíjra?

A Hageni Távegyetem úgynevezett “sur-place” ösztöndíja egy kifejezetten a közép-kelet-európai hallgatóknak fenntartott ösztöndíj-keret.

A félévente rendelkezésre álló összeg függvényében, amit a DAAD biztosít, pályázhatnak a hallgatók egyetemen belül.

Ahhoz, hogy ösztöndíjas lehess,
a következő feltételeknek kell megfelelned:

 • Kelet-közép-európai állampolgárság

 • Kelet-közép-európai postai cím
  Ez a levelezési címed, és ide érkezik a tananyag is.

 • A Budapesti Távtanulási Központot kell megjelölnöd regionális központként

 • Sikeres teljesítés magyar felsőoktatási intézményben
  Ha már rendelkezel alap- vagy mesterszakos végzettséggel, akkor egy alkalommal pályázhatsz ez alapján ösztöndíjat; vagy

 • Sikeres teljesítés a Hageni Távegyetemen
  Ha sikeresen teljesítettél írásbeli vagy szóbeli vizsgát, vagy házidolgozatot a Hageni Távegyetemen, a következő félévre ez alapján pályázhatsz ösztöndíjat.

Hogyan tudsz beiratkozni?

A Hageni Távegyetemre nem kell felvételizni, csak be kell iratkozni.

Nincs pontszámítás, felvételi vizsga, különbözeti vizsga, vagy létszámkorlát a szakokon. Ha megfelelsz a beiratkozáshoz szükséges követelményeknek, akkor

GARANTÁLTAN FELVESZNEK.

A következő dokumentumokkal kell rendelkezned:

Érettségi

A 2005 után érettségizetteknek egy nyelvből (német, magyar, angol, stb.) emelt szintű érettségivel kell rendelkezniük.

VAGY

Felsőfokú végzettség

Ha már rendelkezel felsőfokú végzettséggel, akkor érettségi helyett jelentkezhetsz az alapján is. Ebben az esetben nem kell emelt szintű érettségit felmutatnod.

 ÉS MINDEN ESETBEN SZÜKSÉGES A

Német nyelvtudás igazolása

Ez lehet négy év középiskolai nyelvtanulás vagy valamilyen nemzetközileg elismert felsőfokú C1-es nyelvvizsga.

Mikor tudsz beiratkozni?

Az egyetemre félévente kétszer lehet beiratkozni (december-január és június-július), a magyar felsőoktatási jelentkezéstől függetlenül, egyedileg a Hageni Távegyetemnél.

Ha még csak 2019-ben érettségizel majd, akkor legközelebb június-júliusban tudsz beiratkozni.

A június-júliusi beiratkozásig ennyi idő van még hátra:

0
0
0
Weeks
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Kíváncsi vagy hallgatóink véleményére?

Aktív hallgatóink mesélnek arról, hogy miért választották a Hageni Távegyetemet, hogyan illesztik be a távtanulást a mindennapjaikba, milyen nehézségeik adódtak és hogyan oldották meg azokat, illetve hogyan segíti őket a Hageni Távegyetem a karrierjükben.

Maradt még kérdésed?

Vagy csak szeretnél belelapozni a tananyagokba? Gyere el egy nyílt napunkra!

REGISZTRÁLJ NYÍLT NAPUNKRA!

ELÉRHETŐSÉGEK

Térkép

Kapcsolat
Cím:
Madách Trade Center
1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. A ép. IV. em.

Tel.: +36-1-411-0938; +36-1-4110939

E-mail: kozgazdasz@fernuni-hagen.de

Fogadóórák

Hétfő: 11:00 – 14:00

Kedd: 14:00 – 18:00

Szerda: 11:00 – 18:00